Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Проектът "Спасете природата, за да спасите бъдещето"-Interreg IPA Bulgaria - Turkey

Меню

Партньори

Земеделска камара Мерич

КРИБ Хасково

КРИБ Хасково е доброволно и неправителствено сдружение с нестопанска цел на български и чуждестранни производители и търговци, опериращи в България на територията на област Хасково. Дейността му има за цел да допринесе за развитието на всички сектори на българската икономика на регионално ниво. КРИБ Хасково спомага за създаването на благоприятна икономическа среда в региона, за увеличаване на обема на инвестициите и за разкриване на нови работни места в региона. Една от посоките, които КРИБ подкрепя, е корпоративната социална отговорност. Социалната отговорност е задължение, което всеки индивид трябва да изпълнява, за да поддържа баланс между икономиката и екосистемите. Учейки се от пагубните ефекти на корпоративната социална безотговорност, компаниите се фокусират върху въздействието на своите операции не само върху печалбите, но и върху обществото и околната среда като цяло.
КРИБ Хасково е създадено в края на 2015 г. Като част от една от най-големите организации на работодатели и индустриалци - Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, ние имаме мисията да повишим конкурентоспособността на българската икономика и компаниите, опериращи в България ; да съдействаме на членовете си в споделянето на най-добрите бизнес практики, да насърчаваме отговорната гражданска и социална ангажираност на членовете си за напредъка на българското общество и да насърчаваме най-добрите практики за корпоративна социална отговорност на нашите членове.
Ние сме наясно с всички бизнес и социални проблеми, с които обществото се сблъсква в днешно време. Тъй като нашите членове са фирми от различни отрасли на индустрията и опериращи в област Хасково, ние сме способни да предприемем действия, за да можем да предотвратим или поне да намалим някои от тях.

Република ТурцияЗемеделска камара Мерич
Одрин, Турция
Европейски СъюзПроекта е реализиран с финансовата подкрепа на Европейски Съюз
Република БългарияКРИБ Хасково
Този уебсайт е разработен по проект CB005.2.12.112 „Спасете природата, за спасите Бъдещето“ и се подържа с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005.

Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на КРИБ Хасково и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган и Националния орган на Програмата.