Bu site kullanıcıların hizmetlerini ve deneyimlerini geliştirmek için çerezlerden yararlanır. Göz atmaya devam etmeyi seçerseniz, kullanımlarını otomatik olarak kabul edersiniz. Detaylar

Geleçeğini Korumak için Doğayı Koru-Interreg IPA Bulgaria - Turkey

Menü

Proje hakkında

“Geleceğini korumak, için doğayı koru” Avrupa Birliği tarafından ortakların Tarım Odası - Meriç ve KRIB Haskovo olduğu Sınır Ötesi İşbirliği Programı INTERREG - IPA Bulgaristan - Türkiye 2014-2020 aracılığıyla ortak olarak finanse edilen bir projedir.

Proje, Bulgaristan ve Türkiye'nin sınır ötesi bölgelerindeki toprakları korumayı amaçlıyor. Bu nedenle, Bulgaristan tarafında, proje, makro besinler ve kritik mikro besinler de dahil olmak üzere on beş toprak faktörü için doğru ve zamanında sonuçlar sağlayan toprak analizi için bir elektronik mobil laboratuvar oluşturacaktır. Haskovo bölgesindeki toprakların besin ihtiyaçlarını belirleme, uygun gübrelemeye yardımcı olma ve optimal verim elde etme fırsatı sağlayacaktır. Donanımlı laboratuvar sayesinde toprakların tam bir zirai kimyasal analizini yapmak mümkün olacaktır. Bunlar arasında: toprak asitliğinin belirlenmesi; özgül elektriksel iletkenlik; mineral azot; potasyumu özümsemek; fosfor, kalsiyum, magnezyum, organik madde / humus / ve eser elementler yer almaktadır.

Çevrenin bir bileşeni olarak toprak, zararlı etkilerden, yıkımdan ve sürdürülebilir kullanımından korunmayı gerektiren vazgeçilmez, sınırlı ve pratik olarak yenilenemeyen bir doğal kaynaktır. Toprak hasarının en yaygın biçimleri ağır metallerle kimyasal kirlilik, erozyon, asitlenme ve tuzlanma gibi çeşitli bozulma süreçleridir. Bu bağlamda, Bulgaristan- Türkiye- Haskovo bölgesinde sınır ötesi bölgede toprak kaynakları ve toprakların durumu üzerine bir çalışma yapılacaktır. Bu çalışma bölgedeki çiftçiler için faydalı olacaktır. Ekolojinin ve sürdürülebilir kalkınmanın temellerini öğrendikten sonra, bölgedeki ekolojik durum netleştirilecektir. Topraklarındaki ihtiyaçları belirlemek için mobil laboratuvarları kullanacaklardır. Bu bağlamda, çevre koruma konusunda yetkililerin, çiftçilerin, işletmelerin ve sivil toplumun 25 temsilcisine eğitim verilecektir. Konferans 4 gün sürecek ve konferanslar nitelikli öğretim üyeleri tarafından yapılacaktır. Eğitim, “Atmosfer - hava kalitesi, hava kirliliği kaynakları ve kirliliğin sonuçları, kirlilik kontrolü”; "Su - su kullanımı ve ihtiyaçları, su kirliliği sorunları, çevresel beklentiler, su arıtma ve tehlikeli atık arıtımı"; "Katı atık yönetimi ve toprak kirliliği - atık yönetimi ve arıtımı, toprak özellikleri ve toprak kirliliğine karşı koruyucu önlemler" konularında olacaktır. Temel konulardan biri, eğitim - atık arıtma sırasında ele alınacaktır. Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden, toplumun gıda ve tekstil için mevcut ihtiyaçlarını karşılamak olduğundan sürdürülebilir tarıma da büyük önem verilecektir. Sürdürülebilir tarım uygulayıcıları, çalışmalarına üç ana hedef eklemeyi amaçlamaktadır: sağlıklı bir çevre, ekonomik karlılık ve sosyal ve ekonomik adalet idir. Sürdürülebilir tarım ve gıda endüstrisinde çalışan insanlar tarafından kullanılan birçok uygulama vardır. Yetiştiriciler toprak sağlığını geliştirmek, su kullanımını en aza indirmek ve çiftlikte daha düşük kirlilik seviyelerini arttırmak için yöntemler kullanabilirler.Eğitim aynı zamanda mobil bir elektronik laboratuvardan toprak kalitesini ölçmede ekipmanın çalışması için pratik eğitim vermeyi de amaçlamaktır. 

Bu kapsamında Edirne’nin Meriç ilçesinde, bölgenin önemli bir kirleticisi olan plastik kutuların geri dönüşümü için bir merkez kurulacaktır. Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi bölgelerinden Meriç’te toprak kaynakları ve topraklarının durumunun analizi yapılacak ve 25 çiftçiye eğitim verilecektir. 
Türkiye CumhuriyetiMeriç Ziraat Odası Başkanlığı
Edirne,Türkiye
Avrupa BirliğiProje Avrupa Birliği'nin mali desteği ile hayata geçirildi
Bulgaristan CumhuriyetiKRIB Haskovo
Bu web sitesi CB005.2.12.112 "Geleçeğini Korumak için Doğayı Koru" projesi altında geliştirilmiştir ve Avrupa Birliği desteğiyle, Sınır Ötesi İşbirliği Programı Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye 2014-2020, CCİ No 2014TC16I5CB005 ile desteklenmiştir.

Bu yayının içeriği tamamen KRIB Haskovo nun sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Yönetim Otoritesi ile Programın Ulusal Otoritesinin görüşlerini yansıtmak için alınamaz.